Verificarea lucrului JavaScript
ATENTIE! JavaScript este deconectat! Pentru a vizualiza pagina conectati JavaScript!
EN  RO  RU    
                     

Produse

Dotarea întreprinderii

Finanţare

Noutati

Despre companie
Ultimele noutati
AVIZ
              Consiliul Societăţii  pe Acţiuni   „Moldagrotehnica” anunţă convocarea  Adunării Generale ordinare anuale a acţionarilor, care va avea loc la  18 mai 2018 la ora 1100 în incinta „Moldagrotehnica” SA, pe adresa : or. Bălţi, str. Industrială, 4 Începutul înregistrării la ora 1000 Sfârşitul înregistrării la ora 1045 Ordinea de zi: Privitor la examinarea şi aprobarea dării de seama anuală a consiliului societăţii. Privitor la examinarea dării de seamă financiare a societăţi pe anul 2017, aprobarea bilanţului societăţii şi perspectivele  activităţii in anul 2018.Privitor la  aprobarea dării de seamă anuală a comisiei de cenzori. Privitor la repartizarea profitului  pentru anul 2017şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2018. Privitor la stabilirea cuantumului retribuţiei membrilor consiliului şi membrilor comisiei de cenz...
Catalog electronic a producţiei
Comandă produsele noastre on-line
Tehnica de administrare a îngrăşămintelor
 Împrăştietor de îngrăşăminte MIC-700/1200
  Noutati Despre companie Cariere Dealeri Contacte